logo Gala GR 202-02

CELE MAI PRESTIGIOASE PREMII DE MEDIU

1. EXCELENȚĂ ÎN FINANȚAREA PROIECTELOR DE MEDIU

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative a problemelor ESG în ciclul investițional, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte din sistemul de evaluare și încurajare a investițiilor verzi (de ex. descrierea sumară a sistemului sau criteriilor de selecție în programele de finanțare pentru clienți care să arate includerea criteriilor ESG).

2. Demonstrarea impactului real, măsurabil, al inițiativei de finanțare verde prin exemple tangibile (de ex. finanțarea unui complex comercial cu certificare verde, a 50 de ferme eco, sau a programelor de eficiență energetică în 12 companii industriale etc.).

3. Demonstrarea schimbărilor produse în organizație în ultimele 12 luni în alinierea cu tendințele internaționale de standardizare a includerii criteriilor ESG în procesele convenționale de analiză a oportunităților de investiții din instituție.

4. Demonstrarea inițiativelor prin care propria amprentă ESG a instituției este redusă în decursul anului și a felului în care preocupările ESG devin parte din modul standard de operare al instituției.

5. Impactul inițiativei dincolo de propria amprentă ESG sau a clientului, acolo unde este cazul (de ex. dacă instituția promovează sustenabilitatea pe lanțul valoric sau inițiative ESG la nivel național sau în cadrul sectorului).

6. Demonstrarea transparenței instituției legată de integrarea aspectelor ESG în ciclul investițional propriu (de ex. dacă proiectul, inițiativa sau standardele ESG sunt disponibile publicului).

2. EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative a principiilor economiei circulare în operațiunile curente, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte din modelul de afaceri sau modelul serviciului public desfășurat, după caz (de ex. strategia sau schimbările produse în organizație care presupun alinierea sistematică, cu un caracter permanent, la principiile economiei circulare, având ca țintă minimizarea deșeurilor și optimizarea resurselor).

2. Demonstrarea impactului real, măsurabil, al inițiativei sau abordării în circularitate/minimizarea deșeurilor/resurselor prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili (de ex. re-proiectarea unui produs sau a ambalajului acestuia care să fi condus la eliminarea sau minimizarea deșeurilor, reducerea cantității de deșeuri prin reciclarea cu 70% a ambalajelor etc.).

3. Demonstrarea aspectului inovativ al proiectului sau abordării în linie cu principiile economiei circulare, mai precis ce anume este diferit față de practica majorității actorilor din sector sau din regiune (pot fi practici, tehnologii, abordări sau procese diferite).

4. Impactul proiectului sau abordării dincolo de propria amprentă de deșeuri, acolo unde este cazul (de ex. dacă proiectul sau organizația impune sau promovează reduceri pe lanțul valoric sau în cadrul sectorului).

5. Demonstrarea transparenței organizației legată de proiectul sau abordarea în circularitate (de ex. dacă proiectul sau inițiativa sunt disponibile publicului).

3. EXCELENȚĂ ÎN EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative în domeniul managementului energetic și a utilizării eficiente a energiei în operațiunile curente, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte din modelul de afaceri sau modelul serviciului public desfășurat, după caz (de ex. schimbările produse în organizație ce presupun alinierea la un obiectiv tangibil de reducere a amprentei de carbon).

2. Demonstrarea impactului măsurabil, al abordării în eficiență energetică/management energetic prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili în relație cu reducerea amprentei de carbon, ideal la cât mai multe dintre cele 3 categorii convenționale de emisii (de ex. trecerea la transport electric etc.).

3. Demonstrarea aspectului inovativ al proiectului sau abordării, mai precis ce anume este diferit față de practica majorității actorilor din sector sau din regiune (pot fi practici, tehnologii, abordări sau procese diferite).

4. Impactul proiectului sau abordării dincolo de propria amprentă de carbon (de ex. dacă proiectul sau organizația impune sau promovează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră, fie direct, fie indirect).

5. Demonstrarea transparenței organizației legată de pro­­iectul sau abordarea în energie și managementul amprentei de carbon (de ex. dacă proiectul e disponibil publicului).

6. Demonstrarea potențialului de replicare a proiectului/inițiativei, la nivel național sau internațional (de ex. dacă inițiativa a fost sau urmează a fi implementată și în altă regiune/țară sau reprezintă o primă etapă dintr-un proiect de dezvoltare la nivel regional).

4. EXCELENȚĂ ÎN GESTIONAREA CONSUMULUI DE APĂ

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative în domeniul managementului apelor și a utilizării eficiente a apei în operațiunile curente, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte din modelul de afaceri sau modelul serviciului public desfășurat, după caz (ex. strategia sau schimbările produse în organizație care presupun alinierea sistematică, cu un caracter permanent, la un obiectiv tangibil de reducere a cantității de apă extrasă/deversată în/din mediu).

2. Demonstrarea impactului real, măsurabil, al inițiativei sau abordării în managementul apelor prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili în relație cu reducerea impactului (de ex. introducerea recirculării complete a apei; epurarea avansată a apelor înainte de evacuare; utilizarea apelor uzate pentru alte folosințe industriale; utilizarea apelor pluviale etc.).

3. Demonstrarea aspectului inovativ al proiectului sau abordării, mai precis ce anume este diferit față de practica majorității actorilor din sector sau din regiune (pot fi practici, tehnologii, abordări sau procese diferite).

4. Impactul proiectului sau abordării dincolo de propria gestiune a apelor, acolo unde este cazul (de ex. dacă proiectul sau organizația impune sau promovează reduceri de consumuri de apă sau a volumului/toxicității apelor evacuate pe lanțul valoric sau în cadrul sectorului, fie direct, fie indirect).

5. Demonstrarea transparenței organizației legată de proiectul sau abordarea în gestiunea apelor (de ex. dacă proiectul sau inițiativa sunt disponibile publicului).

5. EXCELENȚĂ ÎN INOVAȚIE DE MEDIU

1. Demonstrarea abordării inovative în operațiunile curente, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte din modelul de afaceri, după caz (mai precis ce anume este diferit față de practica majorității actorilor din sector sau din regiune (pot fi practici, tehnologii, abordări sau procese diferite).

2. Demonstrarea impactului real, măsurabil, al inițiativei sau abordării inovative prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili în relație cu reducerea impactului asupra mediului.

3. Impactul proiectului sau abordării dincolo de propria organizație, acolo unde este cazul (de ex. dacă proiectul sau organizația impune sau promovează modelul sau produsul/serviciile aduc schimbări substanțiale cu efect pozitiv de mediu pe lanțul valoric sau în cadrul sectorului, fie direct, fie indirect).

4. Demonstrarea transparenței organizației legată de proiectul sau abordarea inovativă de mediu (de ex. dacă proiectul sau inițiativa sunt disponibile publicului).

6. EXCELENȚĂ ÎN TRANSPORT SUSTENABIL

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative în domeniul transportului sustenabil în operațiunile curente, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte din modelul de afaceri sau modelul serviciului desfășurat, după caz.

2. Demonstrarea impactului real, măsurabil, al inițiativei sau abordării în transport sustenabil prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili în relație cu reducerea impactului (de ex. înlocuirea flotei cu vehicule electrice; introducerea modelelor de transport de tip car-sharing pentru angajați; reproiectarea spațiilor urbane pentru introducerea infrastructurii pentru biciclete etc.).

3. Demonstrarea aspectului inovativ al proiectului sau abordării, mai precis ce anume este diferit față de practica majorității actorilor din sector sau din regiune (pot fi practici, tehnologii, abordări sau procese diferite).

4. Impactul proiectului sau abordării dincolo de propriul plan de mobilitate, acolo unde este cazul (de ex. dacă proiectul sau organizația impune sau promovează modele similare de transport sustenabil pe lanțul valoric sau în cadrul sectorului, fie direct, fie indirect).

5. Demonstrarea transparenței organizației legată de proiectul sau abordarea în transport sustenabil (de ex. dacă proiectul sau inițiativa sunt disponibile publicului).

7. EXCELENȚĂ ÎN AGRI-FOOD

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative în sustenabilitate în operațiunile curente, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte din modelul de afaceri sau modelul serviciului desfășurat, după caz (de ex. trecerea de la producție convențională la eco; eliminarea risipei de produse expirate în lanțul de distribuție prin redirijarea produselor ajunse la expirarea valabilității către alte folosințe etc.).

2. Demonstrarea impactului real, măsurabil, al inițiativei sau abordării în sustenabilitate prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili în relație cu reducerea impactului asupra mediului.

3. Demonstrarea aspectului inovativ al proiectului sau abordării, mai precis ce anume este diferit față de practica majorității actorilor din sector sau din regiune (pot fi practici, tehnologii, abordări sau procese diferite).

4. Impactul proiectului sau abordării dincolo de propria organizație, acolo unde este cazul (de ex. dacă proiectul sau organizația impune sau promovează modele similare de afaceri sustenabile pe lanțul valoric sau în cadrul sectorului, fie direct, fie indirect).

5. Demonstrarea transparenței organizației legată de proiectul sau abordarea în sustenabilitate (de ex. dacă proiectul sau inițiativa sunt disponibile publicului).

8. EXCELENȚĂ ÎN LEADERSHIP DE MEDIU (CEO/ORGANIZAȚII / AUTORITĂȚI)

1. Abilitatea demonstrată de a iniția și produce schimbare în propria organizație sau de promovare a agendei de mediu la nivel mai larg.

2. Demonstrarea abilităților de lider în domeniul mediului înconjurător.

3. Abilitatea demonstrată de viziune – de a identifica, evalua și a se concentra pe aspecte de mediu prioritare, dublată de cea de a identifica și implementa soluții inovative la acele probleme.

4. Abilitatea de a implica alte persoane în procesul de schimbare în sustenabilitate.

5. Abilitatea de a influența factori de decizie și/sau alți actori din sector sau din țară pentru punerea în practică a viziunii pentru schimbare în sustenabilitate.

6. Dedicarea față de obiectivele strategice, consecvența și perseverența în urmărirea atingerii obiectivelor.

7. Demonstrarea transparenței legată de proiectul sau abordarea în sustenabilitate (de ex. dacă proiectul sau inițiativa sunt disponibile publicului).

9. EXCELENȚĂ ÎN PROIECTE DE BIODIVERSITATE

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative în domeniul biodiversității, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare, ci ca parte din modelul de afaceri sau modelul serviciului public desfășurat, după caz (ex. strategia sau schimbările produse în organizație care presupun alinierea sistematică, cu un caracter permanent, la obiectivele Strategiei UE pentru biodiversitate 2030).

2. Demonstrarea impactului real, măsurabil, al inițiativei sau abordării în privința biodiversității prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili (de ex. Gestionare eficientă și guvernanță echitabilă pentru a obține rezultate îndrăznețe în materie de protejare si refacere a naturii, identificarea zonelor prioritare de conservare, stabilirea unor rețele ecologice eficiente și rezistente).

3. Demonstrarea aspectului inovativ al proiectului sau abordării, în linie cu obiectivele Strategiei UE privind biodiversitatea, mai precis ce anume este diferit față de practica majorității actorilor din sector sau din regiune (pot fi practici, tehnologii, abordări sau procese diferite).

4. Impactul proiectului sau abordării dincolo de propria organizație, acolo unde este cazul (de ex. dacă proiectul sau organizația impune sau promovează modele similare pe lanțul valoric sau în cadrul sectorului, fie direct sau indirect).

5. Demonstrarea transparenței organizației legată de proiectul sau abordarea biodiversității (de ex. dacă proiectul sau inițiativa sunt disponibile publicului).

10. EXCELENȚĂ ÎN CAMPANII DE MEDIU

1. Demonstrarea abordării sistematice /inovative în domeniul protecției mediului și implicării în campanii de mediu.

2. Demonstrarea impactului campaniei de mediu prin indicatori măsurabili (de ex. campanii online care au obținut o rată înaltă de engagement etc.).

3. Impactul proiectului dincolo de obiectivul campaniei, unde este cazul (de ex. dacă proiectul impune sau promovează respnsabilitatea față de mediu fie direct, fie indirect).

4. Demonstrarea transparenței organizației legată de campania de mediu (de ex. dacă proiectul sau inițiativa sunt disponibile publicului).

5. Demonstrarea transparenței organizației legată de proiectul sau abordarea în sustenabilitate (de ex. dacă inițiativa e disponibila publicului).

11. EXCELENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

1. Demonstrarea abordării sistematice și/sau inovative în sustenabilitate în operațiunile curente, de preferat nu doar în cadrul unor proiecte sau inițiative singulare (de ex. achiziții publice verzi, colectare selectivă, adoptarea măsurilor de
eficiență energetică etc.).

2. Dedicarea față de obiectivele strategice și consecvența și perseverența în urmărirea atingerii obiectivelor.

3. Demonstrarea impactului real, măsurabil, al inițiativei sau abordării în sustenabilitate prin exemple tangibile sau indicatori măsurabili în relație cu reducerea impactului asupra mediului.

4. Impactul proiectului sau abordării dincolo de propria organizație, acolo unde este cazul (de ex. influențarea altor factori de decizie și/sau alți factori din țară pentru punerea în practică a viziunii pentru schimbare).

înscrie-ți compania
în perioada

11 iulie - 10 NOIEMBRIE 2022